Оценителска правоспособност: Недвижими имоти, Земеделски земи и трайни насаждения
Сертификати номера: 100102013 (22.8.2011 г.), 810100442 (11.02.2015 г.)
Членува в КНОБ: не
Адрес:Враца 3000, бул. Демокрация
Мобилен:0898509985, 0879217204
Специалност:Аграрна икономика
Стаж:НИ-2011, ЗЗТН-2015
Образование:висше (СА Д.А.Ценов-Свищов)