Оценителска правоспособност: Земеделски земи и трайни насаждения
Сертификати номера: 810100297 (8.8.2011 г.)
Членува в КНОБ: не
Адрес:Перник 2300, ул. Кракра
Мобилен:0898655293
Специалност:Растителна защита
Стаж:ЗЗ-2004
Образование:висше(ВСИ-София)