Оценителска правоспособност: Недвижими имоти
Сертификати номера: 100102061 (20.10.2011 г.)
Членува в КНОБ: не
Адрес:София 1220, ж.к. Лев Толстой
Мобилен:0889925918, 0895766679
Специалност:Топло-ядрена енергетика
Стаж:НИ-2011
Образование:висше(ВМЕИ-София)