Оценителска правоспособност: Земеделски земи и трайни насаждения
Сертификати номера: 810100148 (16.5.2011 г.)
Членува в КНОБ: да
Адрес:Стара Загора 6011, ул. Хрищян войвода
Мобилен:0899154402
Специалност:Хидромелиоративно строителство
Стаж:ЗЗ-2011
Образование:висше(УАСГ-София)