Оценителска правоспособност: Земеделски земи и трайни насаждения
Сертификати номера: 810100062 (30.12.2010 г.)
Членува в КНОБ: да
Адрес:Стара Загора 6000, ул. Хаджи Димитър Асенов
Мобилен:0894792700, 0878662611
Специалност:Полевъдство
Стаж:ЗЗ-2004
Образование:висше(ВСИ-Пловдив)