Оценителска правоспособност: Поземлени имоти в горски територии, Земеделски земи и трайни насаждения, Недвижими имоти
Сертификати номера: 820100017 (7.7.2011 г.), 810100568 (05.09.2018 г.), 100102494 (19.03.2020 г.)
Членува в КНОБ: да
Адрес:София 1700, ж.к. "Малинова долина"
Мобилен:0889228499
Специалност:Горско стопанство
Стаж:ЗГ-1999, ЗЗТН-2018, НИ-2020
Образование:висше(ЛТУ-София)