Оценителска правоспособност: Земеделски земи и трайни насаждения
Сертификати номера: 810100142 (9.5.2011 г.)
Членува в КНОБ: да
Адрес:Тутракан 7600, ул. Родина
Телефон:086662037
Мобилен:0887802295, 0896896741
Специалност:Полевъдство
Стаж:ЗЗ-2007
Образование:висше(ВСИ Васил Коларов )