Оценителска правоспособност: Недвижими имоти
Сертификати номера: 100101989 (22.8.2011 г.)
Членува в КНОБ: не
Адрес:София 1000, ул. Княз Борис I
Телефон:029899808
Мобилен:0888770751
Специалност:Транспортно строителство
Стаж:НИ-2011
Образование:висше(ВИАС)