Оценителска правоспособност: Машини и съоръжения
Сертификати номера: 300100620 (3.11.2010 г.)
Членува в КНОБ: не
Адрес:София 1359, ж.к.Люлин 5
Телефон:028267373
Мобилен:0885373906, 0879386562
Специалност:Обогатяване на полезни изкопаеми
Стаж:МС-1997
Образование:висше(ВМГИ-София)