Оценителска правоспособност: Търговски предприятия и вземания, Недвижими имоти
Сертификати номера: 500100648 (30.12.2010 г.), 100101963 (30.12.2010 г.)
Членува в КНОБ: не
Адрес:София 1618, ж.к. Бъкстон
Телефон:028562574, 024817790
Мобилен:0878613331, 0894340898
Специалност:Хидромелиоративно строителство
Стаж:НИ-1998, ТПВ-1998
Образование:висше (УАСГ-София)