Оценителска правоспособност: Машини и съоръжения
Сертификати номера: 300100673 (30.12.2010 г.)
Членува в КНОБ: не
Адрес:Дупница 2600, ул. Максим Горки
Телефон:070141640
Мобилен:0888885162
Специалност:Ел. снабдяване и ел. обзавеждане
Стаж:МС-1998
Образование:висше(ВМЕИ Ленин-София)