Оценителска правоспособност: Недвижими имоти
Сертификати номера: 100101735 (20.9.2010 г.)
Членува в КНОБ: да
Адрес:Свищов 5250, ул. Христо Ботев
Телефон:063145538
Мобилен:0898625912
Факс:063145538
Специалност:Финанси и кредит
Стаж:НИ-2006
Образование:висше(ВФСИ Д. А. Ценов-Свищов)