Оценителска правоспособност: Земеделски земи и трайни насаждения
Сертификати номера: 810100111 (21.02.2011 г.)
Членува в КНОБ: да
Адрес:Видин 3700, ж. к. Васил Левски
Мобилен:0894371614
Специалност:Инженер-агроном
Стаж:ЗЗ-2003
Образование:висше (ВСИ - Пловдив)