Оценителска правоспособност: Търговски предприятия и вземания, Недвижими имоти
Сертификати номера: 500100629 (30.12.2010 г.) , 100101922 (30.12.2010 г.)
Членува в КНОБ: не
Адрес:София 1113, ул. "Тарас Шевченко"
Телефон:029875220
Мобилен:0888554898
Факс:029875220
Специалност:Финанси
Стаж:НИ-2008, ТПВ-2008
Образование:висше (УНСС)