Оценителска правоспособност: Недвижими имоти
Сертификати номера: 100102163 (12.12.2011 г.)
Членува в КНОБ: да
Адрес:Варна 9001, ул. Страхил войвода
Телефон:052624458
Мобилен:0889514664
Специалност:висше(Икономически университет-Варна)
Стаж:НИ-2011
Образование:Икономика на недвижимата собственост