Оценителска правоспособност: Недвижими имоти
Сертификати номера: 100102161 (12.12.2011 г.)
Членува в КНОБ: да
Адрес:Варна 9004, ул. Патриарх Евтимий
Телефон:052696226
Мобилен:0887887112
Факс:052696226
Специалност:висше(ВИАС-София)
Стаж:НИ-2011
Образование:Земеустройство