Оценителска правоспособност: Недвижими имоти, Земеделски земи и трайни насаждения
Сертификати номера: 100102152 (12.12.2011 г.), 810100408 (17.11.2014 г.)
Членува в КНОБ: не
Адрес:София 1680, кв. Бели брези, ул. Проф. д-р. Дим. Атанасов
Мобилен:0883356461
Специалност:Геодезия
Стаж:НИ-2011, ЗЗТН-2014
Образование:висше (УАСГ-София)