Оценителска правоспособност: Недвижими имоти
Сертификати номера: 100102150 (12.12.2011 г.)
Членува в КНОБ: да
Адрес:Варна, ул."Г.Бенковски" 53
Телефон:0898528797
Мобилен:0898528797