Оценителска правоспособност: Недвижими имоти
Сертификати номера: 100102146 (12.12.2011 г.)
Членува в КНОБ: да
Адрес:Варна 9010, кв. Левски, ул. Д-р Басанович
Телефон:052320487
Мобилен:0886004999
Специалност:висше (ИУ-Варна)
Стаж:НИ-2011
Образование:Икономика на строителството