Оценителска правоспособност: Недвижими имоти
Сертификати номера: 100102144 (12.12.2011 г.)
Членува в КНОБ: да
Адрес:Плевен 5800, ул. Пелистър
Телефон:064842148
Мобилен:0889862637, 0878430010
Специалност:висше(ВНВВУ Георги Бенковски-Д. Митрополия)
Стаж:НИ-2011
Образование:Електроинженер