Оценителска правоспособност: Недвижими имоти, Земеделски земи и трайни насаждения
Сертификати номера: 100102125 (12.12.2011 г.), 810100461 (11.02.2015 г.)
Членува в КНОБ: да
Адрес:Варна 9002, ул. Феликс Каниц
Телефон:052621386
Мобилен:0898899724
Специалност:Публична администрация
Стаж:НИ-2011, ЗЗТН-2015
Образование:висше (ВСУ Черноризец Храбър)