Оценителска правоспособност: Недвижими имоти
Сертификати номера: 100102123 (12.12.2011 г.)
Членува в КНОБ: да
Адрес:Шумен 9700, ул. Васил Левски
Телефон:054867012
Мобилен:0899190960
Специалност:висше(ИУ-Варна)
Стаж:НИ-2011
Образование:Социално-икономическа информация