Оценителска правоспособност: Недвижими имоти, Земеделски земи и трайни насаждения
Сертификати номера: 100102122 (12.12.2011 г.), 810100423 (17.11.2014 г.)
Членува в КНОБ: не
Адрес:Варна 9000, ул. Кестен
Мобилен:0878567616
Специалност:Устройство и управление на земи и имоти
Стаж:НИ-2011, ЗЗТН-2014
Образование:висше (УАСГ-София)