Оценителска правоспособност: Недвижими имоти
Сертификати номера: 100102115 (12.12.2011 г.)
Членува в КНОБ: не
Адрес:Варна 9010, ул. Чайка
Телефон:052712582
Мобилен:0887197036
Специалност:висше(ВИНС-Варна)
Стаж:НИ-2011
Образование:Счетоводна отчетност