Оценителска правоспособност: Недвижими имоти
Сертификати номера: 100102114 (12.12.2011 г.)
Членува в КНОБ: не
Адрес:Стара Загора 6000, ул. Армейска
Телефон:042622819
Мобилен:0883336586, 0898540224
Специалност:Технология на виното и пивото
Стаж:НИ-2011
Образование:висше(университет по хранителни технологии)