Оценителска правоспособност: Недвижими имоти
Сертификати номера: 100102113 (12.12.2011 г.)
Членува в КНОБ: не
Адрес:Варна 9002, ул. Битоля
Мобилен:0885011279
Специалност:висше(ИУ-Варна)
Стаж:НИ-2011
Образование:Банков мениджмънт