Оценителска правоспособност: Недвижими имоти
Сертификати номера: 100102112 (12.12.2011 г.)
Членува в КНОБ: не
Адрес:София 1750, ж.к. Младост
Мобилен:0898411322, 0883366387
Специалност:висше(Икономически университет-Варна)
Стаж:НИ-2011
Образование:Икономика на недвижимата собственост