Оценителска правоспособност: Недвижими имоти
Сертификати номера: 100102110 (12.12.2011 г.)
Членува в КНОБ: не
Мобилен:0887546594
Специалност:висше(ВСУ Черноризец Храбър)
Стаж:НИ-2011
Образование:Право