Оценителска правоспособност: Недвижими имоти
Сертификати номера: 100102109 (12.12.2011 г.)
Членува в КНОБ: не
Адрес:Габрово 5300, бул. Априлов
Телефон:066869214, 066805419
Мобилен:0877164480
Специалност:висше(ВТУ Св. Св. Кирил и Методий)
Стаж:НИ-2011
Образование:Българска филология, Публична администрация