Оценителска правоспособност: Недвижими имоти
Сертификати номера: 100102107 (12.12.2011 г.)
Членува в КНОБ: не
Адрес:Варна 9000, ул. Алеко Константинов
Мобилен:0899331024
Специалност:висше(Икономически университет-Варна)
Стаж:НИ-2011
Образование:Стокознание