Оценителска правоспособност: Недвижими имоти, Търговски предприятия и вземания
Сертификати номера: 100102106 (12.12.2011 г.), 500100709 (17.11.2014 г.)
Членува в КНОБ: не
Адрес:Русе 7000, ул. Цар Калоян
Телефон:082820070, 082824047
Мобилен:0887960670
Специалност:Счетоводство и контрол
Стаж:НИ-2011, ТПВ-2014
Образование:висше (ВИИ Карл Маркс)