Оценителска правоспособност: Недвижими имоти
Сертификати номера: 100102105 (12.12.2011 г.)
Членува в КНОБ: не
Адрес:Варна 9002, бул. 8-ми приморски полк
Телефон:052600430, 052601600
Мобилен:0896607870, 0899993211
Факс:052601600
Специалност:висше (ИУ-Варна)
Стаж:НИ-2011
Образование:Икономика на индустрията