Оценителска правоспособност: Недвижими имоти
Сертификати номера: 100102102 (12.12.2011 г.)
Членува в КНОБ: не
Адрес:Русе, ул. Борисова 96
Мобилен:0879331806
Специалност:висше(РУ Ангел Кънчев)
Стаж:НИ-2011
Образование:Право