Оценителска правоспособност: Недвижими имоти
Сертификати номера: 100102099 (12.12.2011 г.)
Членува в КНОБ: не
Адрес:Пловдив 4000, ул. Хан Аспарух
Телефон:032667254
Мобилен:0888363299
Специалност:висше(СА Д.Ценов-Свищов)
Стаж:НИ-2011
Образование:Финанси