Оценителска правоспособност: Недвижими имоти
Сертификати номера: 100102097 (12.12.2011 г.)
Членува в КНОБ: не
Адрес:Стара Загора 6010, ж.к. Три чучура
Мобилен:0887567473
Специалност:висше(ВНВСУ-София)
Стаж:НИ-2011
Образование:Промишлено и градско строителство