Оценителска правоспособност: Недвижими имоти, Земеделски земи и трайни насаждения
Сертификати номера: 100102096 (12.12.2011 г.), 810100482 (20.02.2015 г.)
Членува в КНОБ: да
Адрес:Варна 9023, ж.к. Вл. Варненчик
Телефон:052562865
Мобилен:0889947373
Специалност:Икономика на сторителството
Стаж:НИ-2011, ЗЗТН-2015
Образование:висше (ИУ-ВАРНА)