Оценителска правоспособност: Недвижими имоти
Сертификати номера: 100102094 (12.12.2011 г.)
Членува в КНОБ: да
Адрес:Варна 9000, ул. Одрин
Телефон:052630284, 052761005
Мобилен:0895415411
Специалност:висше(ВСУ Черноризец Храбър)
Стаж:НИ-2011
Образование:Архитектура