Оценителска правоспособност: Недвижими имоти, Търговски предприятия и вземания
Сертификати номера: 100102151 (12.12.2011 г.) , 500100291 (14.12.2009 г.)
Членува в КНОБ: да
Адрес:Шумен 9700, ул. Момчил войвода
Телефон:054872748
Мобилен:0888266512, 0898715841
Специалност:Кооперативно дело
Стаж:ТП-2004
Образование:висше(СА Д. А. Ценов - Свищов)