Оценителска правоспособност: Недвижими имоти, Земеделски земи и трайни насаждения
Сертификати номера: 100102131 (12.12.2011 г.), 810100356 (16.08.2011 г.)
Членува в КНОБ: да
Адрес:Варна 9002, ул. Полковник Свещаров
Телефон:052600466, 052601600
Мобилен:0896607870, 0888693556
Факс:052601600
Специалност:Право
Стаж:ЗЗ-2011
Образование:висше(ТУ-Варна)