Оценителска правоспособност: Недвижими имоти, Машини и съоръжения, Търговски предприятия и вземания, Права на интелектуалната и индустриалната собственост
Сертификати номера: 100102127 (12.12.2011 г.), 300100748 (8.8.2011 г.), 500100668 (08.09.2011 г.), 400100203 (16.08.2019 г.)
Членува в КНОБ: да
Адрес:София 1680, ул. Мур
Мобилен:0888387300
Специалност:Макроикономика
Стаж:НИ-2011, МС-2011 ТПВ-2011, ПИИСДФО-2019
Образование:висше(Университет Трир в Германия)