Оценителска правоспособност: Недвижими имоти, Земеделски земи и трайни насаждения, Машини и съоръжения
Сертификати номера: 100102092 (12.12.2011 г.), 810100347 (16.08.2011 г.), 300100788 (17.11.2014 г.)
Членува в КНОБ: не
Адрес:Варна 9002, ул. Битоля
Телефон:052601600
Мобилен:0896607869
Специалност:Индустриален мениджмънт
Стаж:НИ-2011, ЗЗТН-2011, МС-2014
Образование:висше (ТУ-Варна)