Оценителска правоспособност: Недвижими имоти, Машини и съоръжения
Сертификати номера: 100102085 (12.12.2011 г.), 300100782 (17.11.2014 г.)
Членува в КНОБ: да
Адрес:Варна 9002, бул. Осми приморски полк
Телефон:052308640
Мобилен:0888516718
Специалност:Икономика и управление на недвижимата собственост
Стаж:НИ-2011, МС-2014
Образование:висше (ИУ-Варна)