Оценителска правоспособност: Недвижими имоти
Сертификати номера: 100102084 (12.12.2011 г.)
Членува в КНОБ: не
Адрес:Пловдив 4003, ул. Брезовска
Мобилен:0898827979
Специалност:Бизнес администрация
Стаж:НИ-2011
Образование:висше(Европейски колеж по икономика и управление)