Оценителска правоспособност: Недвижими имоти
Сертификати номера: 100102082 (12.12.2011 г.)
Членува в КНОБ: не
Адрес:Варна 9005, ж.к. Чайка
Телефон:052780768
Мобилен:0898665821
Специалност:География-регионално развитие и туризъм
Стаж:НИ-2011
Образование:висше(ЮЗУ Неофит Рилски)