Оценителска правоспособност: Недвижими имоти
Сертификати номера: 100102081 (12.12.2011 г.)
Членува в КНОБ: не
Адрес:Пловдив, ул. Брезовска
Мобилен:0897896882, 0892444265
Специалност:Стопанско управление
Стаж:НИ-2011
Образование:висше(ЮЗУ Неофит Рилски)