Оценителска правоспособност: Недвижими имоти
Сертификати номера: 100102078 (12.12.2011 г.)
Членува в КНОБ: не
Адрес:Варна 9010, ул. Д-р Железкова
Телефон:052322493
Мобилен:0889426676
Специалност:Счетоводство и контрол
Стаж:НИ-2011
Образование:висше(Икономически университет - ВарнаИкономически университет-Варна)