Оценителска правоспособност: Недвижими имоти
Сертификати номера: 100102076 (12.12.2011 г.)
Членува в КНОБ: не
Адрес:Добрич 9302, ж.к. Добротица
Мобилен:0887205895
Факс:058603188
Специалност:Счетоводство и контрол
Стаж:НИ-2011
Образование:висше(ВИНС Димитър Благоев)