Оценителска правоспособност: Недвижими имоти, Земеделски земи и трайни насаждения
Сертификати номера: 100102074 (12.12.2011 г.) , 810100415
Членува в КНОБ: не
Адрес:Пловдив 4003, ул. Добротич
Мобилен:0899974967
Специалност:Устройство и управление на земи и имоти
Стаж:НИ-2011
Образование:висше(УАСГ-София)