Оценителска правоспособност: Недвижими имоти, Машини и съоръжения, Земеделски земи и трайни насаждения
Сертификати номера: 100102072 (12.12.2011 г.) , 300100943 (10.11.2021 г.) , 810100605 (07.12.2021 г.)
Членува в КНОБ: да
Адрес:Бургас 8000, Вилна зона-кв. Ветрен 1
Телефон:056552198
Мобилен:0887854014, 0877112018
Специалност:Комуникационна техника и компютърни мрежи
Стаж:НИ-2011, МС-2021, ЗЗТН-2021
Образование:висше(Бургаски Свободен Университет)