Оценителска правоспособност: Недвижими имоти, Земеделски земи и трайни насаждения, Машини и съоръжения
Сертификати номера: 100102071 (12.12.2011 г.), 810100501 (31.08.2015 г.), 300100769 (17.11.2014 г.)
Членува в КНОБ: не
Адрес:Карлово, ул. Генерал Карцов 80, вход Б, ап. 5
Телефон:-
Мобилен:0889208855